top of page

Vaarbewijs Voorrangsregels

Ook op het water hebben we te maken met scheepvaartverkeer en met verkeer hebben we natuurlijk ook te maken met voorrangsregels. De voorrangsregels kunnen per reglement anders zijn. We gaan nu alleen de voorrangsregels in het BinnenvaartPolitieReglement (BPR) behandelen.


BinnenvaartPolitieReglement (BPR)

Laten we beginnen met de hoofdregel 'gestrekte koers stuurboordwal gaat als eerst'. Hiermee wordt bedoeld dat schepen die gestrekte koers stuurboordwal in een vaargeul of vaarwater met oevers aan het varen zijn, dat zij dan als eerst gaan. En dan maakt de grootte van het schip niet uit.


gestrekte koers stuurboordwal

Voorrangsregels buiten een vaargeul/vaarwater met oevers

Buiten een vaargeul of vaarwater met oevers hebben we ook te maken met verkeer. En hier kunnen we de regel 'gestrekte koers stuurboordwal gaat als eerst' niet toepassen, omdat niemand zover mogelijk rechts kan varen. En hier kunnen we te maken hebben met verschillende situaties en deze gaan we hieronder verder behandelen.


-Kleine verschillende schepen die elkaar kruisen

Als kleine verschillende schepen, dus schepen die kleiner zijn dan 20 meter, elkaar kruisen, dan moeten we de regel 'Zuid Richting Maastricht' toepassen. En deze regel geeft aan dat Zeilchepen als eerst gaan, Roeiboten op nummer twee en Motorschepen als laatst.


vaarbewijs voorrangsregels

-Zeilschepen die elkaar kruisen

Bij zeilschepen moeten we twee regels toepassen. De eerste regel luidt 'Bakboordzeil gaat voor Stuurboordzeil'. Dit betekent dat het zeilschip die zijn zeilen over bakboordboeg heeft staan, dat hij voorrang heeft op het zeilschip die zijn zeilen over stuurboordboeg heeft staan. Dus het het zeilschip die zijn zeilen aan de linkerkant heeft staan, heeft voorrang op het zeilschip die zijn zeilen rechts heeft staan.


bakboordzeil gaat voor stuurboordzeil

De tweede regel luidt 'Loef wijkt uit voor lij'. Deze regel passen we toe als twee zeilschepen elkaar kruisen, waarvan hun zeilen aan dezelfde kant staan. En deze regel geeft aan dat het zeilschip die het verst van de wind afligt, dat hij dan voorrang krijgt en als eerst mag. 'Het loefwaartse schip wijkt uit voor de lijwaartse schip'.


loef wijkt uit voor lij

Groot gaat voor klein

En de laatste regel die we in deze artikel gaan behandelen is 'groot gaat voor klein'. Deze regel is het makkelijkst van ze allemaal. Zolang kleine schepen niet rechts in een vaargeul of vaarwater met oevers aan het varen zijn, dan moeten kleine schepen altijd voorrang verlenen aan grote schepen.


groot gaat voor klein

Het is heel belangrijk om de voorrangsregels op het water te kennen. Op deze manier voorkom je miscommunicatie met de overige scheepvaartverkeer en voorkom je dus ook ongelukken. En wil jij voor je vaarbewijs examen de voorrangsregels oefenen? Dan ben je bij ons op het juiste adres. We bieden een online video cursus aan, waarin we alle belangrijke onderwerpen en examenvragen behandelen. Het CBR theorie examen voor het klein vaarbewijs bestaat uit meerdere onderdelen. Denk hierbij aan veiligheid, algemene bepalingen, techniek, meteorologie etc.... Dit wordt allemaal in onze online video cursus toegelicht. Heb jij interesse? En wil jij je slagingskans enorm verhogen? Klik hier voor meer informatie.

Comentários


bottom of page